+48 504 455 883biuro@apa-group.pl

Jak zachęcić pracowników do utrzymywania porządku w firmie i sprzątania po sobie?

pracownicy biuro czystość

Porządek w firmowej kuchni, czystość w łazience, ład na biurku czy innym stanowisku pracy – wszystko to ma wpływ zarówno na wizerunek firmy, jak i na samopoczucie oraz motywację pracowników, a także na efektywność ich pracy. Jednak jak zmotywować pracowników… do dbania o porządek? Sprawdź, co możesz zrobić, żeby zachęcić pracowników do utrzymywania porządku w firmie (i dlaczego warto to robić).

Korzyści z utrzymywania porządku w miejscu pracy

Porządek w miejscu pracy niesie za sobą wiele korzyści. Oto najważniejsze z nich:

  • Większa efektywność pracy – po pierwsze wszystkie potrzebne dokumenty czy akcesoria są na swoim miejscu, łatwe do zlokalizowania. Po drugie liczba „rozpraszaczy” jest zminimalizowana. Po trzecie wzrasta poziom koncentracji (sprzyja temu czysta i uporządkowana przestrzeń).
  • Bezpieczeństwo pracowników i troska o ich zdrowie – regularne sprzątanie biur zmniejsza ilość zanieczyszczeń i ogranicza ryzyko gromadzenia się wirusów czy bakterii. Jest to szczególnie istotne w dużych, otwartych przestrzeniach, np. w biurach typu open space.
  • Wizerunek firmy – czysta, uporządkowana przestrzeń sprzyja kreowaniu dobrego wizerunku firmy, zarówno w oczach klientów czy kontrahentów, jak i (a może przede wszystkim) w oczach pracowników. Działa to też w drugą stronę – uporządkowane biurko sprawia, że pracownik jest postrzegany przez pracodawcę, jako osoba sumienna, zdolna do dobrej organizacji pracy.
  • Kontrola nad stanem wyposażenia firmy – porządek w biurze czy w magazynie pozwala kontrolować zarówno wielkość zapasów w firmie, jak i stan akcesoriów, sprzętów czy narzędzi. To z kolei pomaga w gospodarowaniu budżetem i umożliwia szybką reakcję na pojawiające się potrzeby pracowników. 

Może Cię zainteresować! Kto jest odpowiedzialny za czystość w biurze? Z tego wpisu dowiesz się także, jaka jest zależność między czystością i porządkiem w miejscu pracy a motywacją pracowników.

Jak zachęcać pracowników do dbania o porządek?

Żeby zachęcić pracowników do utrzymywania porządku na swoim stanowisku pracy i sprzątania po sobie w częściach wspólnych, warto wprowadzić różne strategie motywacyjne, a także edukować pracowników. Poniżej znajdziesz kilka propozycji, jak sobie z tym poradzić. 

Edukacja, zwiększanie świadomości 

„Porządek” dla każdego może oznaczać coś innego. Warto więc uniknąć nieporozumień i komunikować się z pracownikami jasno i klarownie. Przede wszystkim należy ustalić zasady, jakich trzeba przestrzegać w zakresie utrzymania porządku – zarówno na stanowisku pracy, jak i w miejscach wspólnych (w kuchni, jadalni, toalecie czy strefie relaksu). Możesz np. stworzyć kodeks zawierający najważniejsze reguły, których powinni przestrzegać zarówno pracownicy niższego szczebla, jak i kierownictwo firmy. 

Warto także przypominać pracownikom o znaczeniu porządku w miejscu pracy i o tym, jaki ma to wpływ na ogólny wizerunek firmy, a także na samopoczucie i komfort pracy. Podkreśl korzyści w zakresie bezpieczeństwa i efektywności pracy, wynikające z utrzymania czystości.

W newralgicznych miejscach możesz też wywiesić krótkie informacje przypominające o najważniejszych zasadach, np. segreguj śmieci, zmyj swoje naczynia lub wstaw naczynia do zmywarki, przetrzyj stół, gdy skończysz jeść itp. 

Wskazówka! Organizuj cykliczne szkolenia dotyczące utrzymania porządku w miejscu pracy i wpływu czystości na samopoczucie oraz efektywność pracowników. 

Zaangażowanie pracowników 

Zachęcaj pracowników do tego, by brali czynny udział w procesach decyzyjnych dotyczących porządku w firmie. Możesz na przykład zaangażować ich do współtworzenia „regulaminu czystości” czy zorganizować burzę mózgów w celu wypracowania najlepszych praktyk.  

Nagradzanie pracowników i pozytywne wzmacnianie 

Nagradzaj i doceniaj zaangażowanie pracowników w utrzymanie porządku. Wprowadź praktyki oparte na pozytywnym wzmacnianiu. Dzięki temu dodatkowo zmotywujesz pracowników do dbania o czystość i porządek. Możesz też np.:

  • zorganizować konkurs na najczystsze biurko czy najbardziej zadbane miejsce pracy,
  • wprowadzić program nagród za utrzymanie porządku, doceniając pracowników np. bonami, dodatkowym dniem wolnym czy innymi korzyściami, 
  • przyznawać dyplomy czy odznaczenia za szczególny wkład w utrzymanie czystości w firmie,
  • chwalić pracowników na forum.

Przykład z góry 

Warto, by kierownictwo firmy świeciło przykładem. Jeśli przykład będzie szedł z góry, a pracownicy będą widzieć, że ich przełożeni dbają o porządek, będą bardziej skłonni do wdrażania pozytywnych praktyk na co dzień. 

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest ciągła komunikacja z pracownikami oraz ich zaangażowanie w proces utrzymania porządku. Jeśli wspólnie wypracujecie zasady i rozwiązania, będzie to skuteczniejsze niż narzucenie pracownikom zasad bez uwzględnienia ich w procesie decyzyjnym.